Ruimtegebrek ondervangen door ‘order gebaseerde’ aanvullingen

V&D is, als een van Nederlands grootste retailers,VD natuurlijk bekend bij iedereen. Met een recent nieuw gebouwd DC van waaruit alle vestigingen worden beleverd is V&D klaar voor de toekomst. Het DC is hypermodern en voorziet in alle specifieke retail functies die nodig zijn voor een vloeiende logistieke afhandeling van de goederen. Zo is het DC voorzien van hangende en liggende verdeelsystemen waarmee goederen automatisch door het pand worden geleidt, zijn er handmatige en automatische verdeelpleinen en is er een volledig automatisch magazijn beschikbaar. Verder zijn er voor de uitvoering van magazijnopdrachten, Pick-to-Light, put-to-light en RF picking methodes in gebruik. Kortom: alles wordt uit de kast gehaald om de logistieke afhandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Ik ben zowel tijdens het initiële project, maar ook bij latere optimalisatie projecten betrokken geweest. Zo heb ik meegewerkt aan de realisatie van een nieuw opslaggebied voor non-totable goederen. Op dat gebied is SAP EWM’s standaard ‘Order gebaseerde replenishment’ toegepast. Goederen die het hier betrof komen in bulk binnen en worden als zodanig in palletstellingen opgeslagen. Zodra er vervolgens een behoefte vanuit de winkels is, wordt er automatisch een aanvulling van bulk naar een grijplocatie ingepland en uitgevoerd. De orderpicker pickt vervolgens uit de grijplocatie waarna die weer leeg is. De grijplocatie kan vervolgens weer gebruikt worden voor een product waar op dat moment behoefte aan is.

Op deze manier blijft het magazijn overzichtelijk; bulkvoorraden in de palletstellingen en alleen voorraad in een grijplocatie op het moment dat er behoefte vanuit de winkels is. Daarnaast blijft het aantal benodigde grijplocaties beperkt. In de wetenschap dat vele magazijnen te maken hebben met te beperkte ruimte is dat een belangrijk voordeel.

Gezien de grote hoeveelheid sku’s, was het onmogelijk om alle artikelen een permanente grijplocatie te geven. Door ‘order gebaseerde replenishment’ zijn we in staat onze schaarse ruimte steeds optimaal te benutten.

Theo Heemskerk, Directeur Logistiek V&D